Skepptuna Hembygdsförening

Vi jobbar för att värna om kulturen i vår bygd

Polandtorpet

Torpet Poland
Skepptuna Hembygdsförening har ett mycket förmånligt hyreskontrakt med Sv. Kyrkan som äger torpet. Kontraktet skrevs den 17 aug. 2004 och gäller i tjugofem år, kostnad en krona. Hembygdsföreningens motprestation är att man underhåller och bevarar torpet. Om någon större reparation måste göras tex. omläggning av tak är kyrkan villig att svara för materialkostnaden. Vid torpet sker många 
aktiviteter, speciellt på sommaren.
Många frivilliga arbetstimmar har lagts ned och många fler kommer det att bli. Intill torpstugan finns ett timrat förådshus (se bilden här intill) som var illa medfarit det monterades ned av föreningens medlemmar och byggdes upp igen sedan det fått en ny grund att stå på.Första fredagen i juli är det ”Allsångskväll” vid torpet sedan ett antal år tillbaka., ett mycket välbesökt och uppskattat evenemang. 
Man tar med sin lilla ”picknickkorg” och ett glatt sångarhumör.

 

Ett tillbakablick i tiden vid Polandtorpet

Av: Ingrid Wallander.

För att få veta lite mer om människorna som bott och levt på torpet sedan mitten av 1700-talet har jag forskat i husförhörsböcker, det finns inga före 1765. Mycket jobb har lagts ner på detta, ett krävande men otroligt intressant arbete.

Stugan består av ett rum och kök, har varit så sedan den byggdes.
Den första torparen på Poland hette Jan Mattsson, född i Alunda 1729, hans hustru Cajsa född 1740 i Alunda och deras två barn födda 1762 och 1764 i Skepptuna. Tillika hade familjen Anders Erson med hustru Brita och dotter Maja inhysta, måste ha varit trångt i stugan. Anders Erson med familj flyttade till 
Astarot 1793 samma år som Jan Mattsson dog.
Nästa torpare Olof Erson född 1759 med hustru Stina född Jansdotter 1765 och deras fem barnflyttade in 1793. I stugan fanns också två inhysta fattighjon och änkan Cajsa bodde kvar. Torparen Olof Erson och hans son Carl född 1906 dog samma dag 1811 troligen i en olycka.

Efter Olof Ersons död, bodde änkan Stina Jansdotter med ett av barnen kvar, då det kom en ny torpare till Poland som var Jan Fredriksson född 1789 med hustru Brita Cajsa född Jansdotter 1789 samt fyra barn. Familjen bodde från 1811 till 1832 då en ny torpare kom till Poland.

Eric Vahlgren född 1805 och hustru Christina född Palm 1805 med sonen Johan född 1831. Inhysta Lovisa Olsdotter född 1797 med dotter Cajsa Lovisa född 1830 samt Olof Ersons änka och familj Gustaf Gustafsson med hustru och tre barn. Elva personer i stugan, Vahlgrens flyttade 1835.

Jan Person född 1804 med hustru Maja Stina född Jansdotter 1804, båda födda i Lunda var nästa torpare, 1836 föddes sonen Johan Emanuel som dog samma år. Persons tog då ett fosterbarn Gustaf Salen född 1829 i Skepptuna. Gustaf kom från nya Krogen, ett torp under Gådersta, hans far dog 1836 och lämnade hustru och sex barn efter sig. Änkan lämnade ut alla barnen i olika fosterhem. Jan och Maja Stina fick en son till 1840 som fick namnet Carl Eric. 1855 tog Jan och Maja tre barnhusbarn från Stockholm en flicka och två pojkar. Där fanns också en inhyst änka, ett fattighjon från fattigstugan.

Jan Person dog 1880, efter hans död övertog sonen Carl Eric torpet. Hans mor änkan Maja Stina bodde kvar till sin död 1888. Carl Eric dog året efter på Hamarby Lasarett. En ny torpare korpral nr. 81 Johan Ludvig Stenqvist född 1854 i Skånella och hustrun Edla Charlotta fd. Jansson i Vallentuna 1857 tog över. Edla hade en son i föregående äktenskap, de hade gemensamt dottern Hulda Charlotta Jansson född i Skånella 1883 paret kom från I sta soldathus. Ett fosterbarn från Kungsholmens fattigvård, en pojke Johan Axel Lundahl född 1890 kom till Poland 1894.

Korpral nr. 81 Stenqvist bodde på Poland till 1910 då Karl Gustav Hedman född i Skepptuna och hustrun Anna Charlotta född Ericson i Lunda övertog torpet . De kom från Fagervallen med sina barn, en av sönerna Karl Hedman blev sedermera en mycket känd auktionsropare hos Auktionsfirman Carlsson & Ring.

Karl Gustav Hedman blev Polands sista torpare, de flyttade från torpet 1935. Påland eller Poland som det står på senare kartor är mera känt som Polen i folkmun. Torpet har sedan varit uthyrt som sommarstuga och nu i Skepptuna Hembygdsförenings beskydd som har i uppgift att bevara Polandtorpet.


 

Välkommen

Välkommen till skepptuna.n.nu.

Länkar

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)